Sign In

Forgot password?

Do not have an account?

Create a free account

Call Us Now: +30 213 0373063

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ KC COURIER (KOUSOULAS CARGO COURIER)

Ο αποστολέας (πελάτης) συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της KOUSOULAS CARGO COURIER καθώς και ο αποστολέας δεν έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους ή ρήτρες.

 1. Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) καθώς και κάθε αποδεικτικό παραλαβής –  αποστολής της KOUSOULAS CARGO COURIER είναι έντυπα μη διαπραγματεύσιμα και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκαν από αυτόν ή από την KOUSOULAS CARGO COURIER. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών τα οποία περιγράφονται σε κάθε αποδεικτικό παραλαβής. Επίσης με το παρόν αποδέχεται τους όρους μεταφοράς της KOUSOULAS CARGO COURIER καθώς και τα όποια μέσα που επιλέγει για την ολοκλήρωση της μεταφοράς συμπεριλαμβανομένου και οποιουδήποτε άλλου μεταφορέα επιλογής της.
 2. Ο αποστολέας εγγυάται ότι:
  α) Η υπό διεκπεραίωση αποστολή έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής μεταφορά της.
  β) Στην υπό διεκπεραίωση αποστολή έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα στοιχεία και η διεύθυνση του παραλήπτη και οποιοδήποτε περεταίρω σημείο με σκοπό την διευκόλυνση της μεταφοράς.
  γ) Κάθε αντικείμενο μεταφοράς περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο.
 3. Η KOUSOULAS CARGO COURIER έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την μεταφορά αν δεν τηρείται κάποιο από τα παραπάνω σημεία.
 4. Η KOUSOULAS CARGO COURIER έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να ελέγξει το περιεχόμενο της υπό διεκπεραίωσης αποστολής τόσο κατά την παραλαβή όσο και σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο μετά την παραλαβή και δικαιούται να μην προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης των όρων μεταφοράς του παρόντος.
 5. Η KOUSOULAS CARGO COURIER έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την ολοκλήρωση της αποστολής προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι – δασμοί – φορτωτικές κλπ) μέχρι να εξοφληθεί πλήρως.
 6. Η KOUSOULAS CARGO COURIER διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιαδήποτε λόγο, την εξόφληση της KOUSOULAS CARGO COURIER αναλαμβάνει ο αποστολέας.
 7. Η ευθύνη της KOUSOULAS CARGO COURIER για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά της αποστολής περιορίζεται στο μικρότερο από τα παρακάτω ποσά:
  α) Μέχρι το ποσό των 70€ για έγγραφα ή μέχρι το ποσό των 220€ για αντικείμενα.
  β) Στη πραγματική αξία των εγγράφων ή αντικειμένων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική χρησιμότητα ή ιδιαίτερη αξία για τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.
  7.1 Ως πραγματική αξία λαμβάνεται υπόψη: α) για τα αντικείμενα το κόστος επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά και σύμφωνα με την μικρότερη αξία β) για τα έγγραφα το κόστος ανασύνταξης – αναπαραγωγής και αντικατάστασης.
 8. Ο αποστολέας, αν επιθυμεί, έχει την δυνατότητα η διεκπεραίωση των αποστολών του να καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη από την KOUSOULAS CARGO COURIER μέσω συνεργαζόμενης ασφαλιστικής εταιρείας με επιβάρυνση ασφαλίστρου κατόπιν συμφωνίας.
 9. Η KOUSOULAS CARGO COURIER δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των αποστολών και σε αποστολή η οποία δεν είναι σε καθεστώς ασφάλισης (άρθρο 8), η αξία του περιεχομένου υπόκειται στο μικρότερο ποσό από τα όρια του άρθρου 7.
 10. Ο αποστολέας αποδέχεται τα παραπάνω οριζόμενα ποσά και παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωση του κατά της KOUSOULAS CARGO COURIER για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόντος κέρδους ή συμφέροντος.
 11. Η KOUSOULAS CARGO COURIER δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά, βλάβη, καθυστέρηση παραλαβής, μη παράδοσης ή κακής παράδοσης που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε απρόβλεπτες αιτίες όπως:
  α) Λόγω απρόοπτων γεγονότων κειμένων πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ατύχημα, απεργίες, αργοπορία μεταφορικών μέσων κλπ).
  β) Λόγω παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή.
  γ) Λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη ή αλλοίωση (ηλεκτρομαγνητική, ηλεκτρική κλπ).
 12. Η KOUSOULAS CARGO COURIER δεν δύναται να αποζημιώσει τον αποστολέα ή τον παραλήπτη ή τον κύριο ή εκπρόσωπο του κυρίου των υπό μεταφορά αγαθών για οποιαδήποτε αποστολή και για οποιαδήποτε αιτία ζημιάς ή βλάβης ή αλλοίωσης εφόσον δεν έχουν εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που τυχόν έχουν προς την KOUSOULAS CARGO COURIER προβλεπόμενης από την μεταξύ τους συμφωνία. Η KOUSOULAS CARGO COURIER δικαιούται να προχωρήσει σε συμψηφισμό οφειλών του δικαιούχου αποζημίωσης με ποσά αποζημίωσης.
 13. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της KOUSOULAS CARGO COURIER σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ανάληψη της αποστολής. Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας.
 14. Η KOUSOULAS CARGO COURIER δεν αναλαμβάνει την μεταφορά αντικειμένων όταν αντίκειται στου κανονισμούς της ΙΑΤΑ και σε κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας ή εντάσσονται στα απαγορευμένα προς μεταφορά είδη όπως: Χρήματα – Συνάλλαγμα – Χρυσός (σε οποιαδήποτε μορφή) – Πολύτιμοι λίθοι – Έργα τέχνης – Αρχαιότητες – Εκρηκτικά – Ναρκωτικά – Ζώα – Πορνογραφικό υλικό – Φυτά – Εύφλεκτα υλικά – Χημικά-Ραδιενεργά υλικά – Πυρομαχικά – Όπλα και γενικότερα οτιδήποτε είναι απαγορευμένο από το νόμο.
 15. Για οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει μεταξύ της KOUSOULAS CARGO COURIER και του πελάτη, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.